Yun-Jing Huang - - Graduate Student - Member
Office: 334 Whitmore
Address:
Email: yzh5436@psu.edu
Phone: --
...
Affiliations
| Physics |
Collaborations
| LIGO |
Research Topics
| Gravitational Waves |

Yun-Jing

Publications

  1. Yun-Jing Huang, Yuji Urata, Kuiyun Huang, Kuei-sheng Lee, Meng-feng Tsai, Yuji Shirasaki, Marcin Sawicki, Stephane Arnouts, Thibaud Moutard, Stephen Gwyn, Wei-Hao Wang, Sebastien Foucaud, Keiichi Asada, Mark Huber, Richard Wainscoat, Kenneth Chambers, "Orphan GRB Afterglow Searches with the Pan-STARRS1 COSMOS Survey." The Astrophysical Journal 897 1 (2020)